Proces verbal din data de 16.08.2020

Cu ocazia afisării propunerii de candidatură la alegerile la alegerile locale din data de 27.08.2020 pentru functia de consilieri locali depusa de USR