Hotarare nr.1 din 11.08.2020

pentru stabilirea masurilor organizatorice interne pentru prevenirea răsmândirii COVID-19